PÄEVAKAVA

08:00 – 09:00 laste saabumine, individuaalsed vestlused vanematega, söömine (lapsed, kellel toit kaasas)

09:00 – 10:00 hommikuring, mängulised õpitegevused, muusikatund või võimlemine, valmistumine õue minekuks

10:00 – 11:00 viibimine õues

11:00 – 11:30 riietumine, ettevalmistus lõunaeineks

11:30 – 12:00 söömine

12:00 – 12:30 ettevalmistused puhketunniks, unejutt või -laul, rahustav muusika

12:30 – 14:30 magamine, vaikne tund

14:30 – 15:00 ärkamine, riietumine

15:00 – 15:30 söömine

15:30 – 16:45 mäng

16:45 – 17:00 lastehoid suleb uksed*

* Vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele on lastehoid avatud E-R kuni 17:00.

* E T ja K N liikumis-ja muusikatunnid 9:00-10:00

* Lastehoid suletud pühade eelneval tööpäeval ja riigipühadel.

* Plaanipärane päevakava võib muutuda.

LISAINFO
Lastehoid töötab Vanemuise 45, Tartus E-R 8:00-17:00, oleme avatud 12 kuud aastas, sh oleme avatud suvel, ka juulikuus. Oleme suletud riiklikele pühadele eelnevatel tööpäevadel ja riigipühadel. Vastavalt olukorrale/vajadusele võime rakendada täiendavaid sulgemispäevi, sellest lapsevanemaid ette teavitades.
Lastehoius on üks pisikene rühm, milles 15 last. Hoiame ja õpetame lapsi alates 1. eluaastast. Iga 5 lapse kohta 1 lapsehoidja/abiõpetaja/õpetaja. Meie lastehoius on pisike rühm, mis tagab lapsele sotsialiseerimisoskused ning samaaegselt vähendab see lapse suures grupis tingitud stressi, mis lasteaias on tihti haigestumise peamiseks põhjuseks. Väheneb ka nakkavate haiguste levimise oht. Lastehoid Kaheksajalg töötab lasteaia põhimõttel, s.t., et meie väikeses rühmas toimub õppetöö. Kahel päeval nädalas muusika- ja liikumistunnid. Vastavalt ilmastikutingimustele käivad lapsed õues jalutamas. Õpetaja tänaval käime lastega ka linna avalikul mänguväljakul.