Palun täitke kõik väljad!

Lastehoidu pere 1 laps: Perekonna- ja eesnimi

Pere 1 laps: Sünniaeg

Pere 1 laps: Isikukood

Lastehoidu pere 2 laps: Perekonna- ja eesnimi

Pere 2 laps: Sünniaeg

Pere 2 laps: Isikukood

Aadress rahvastikuregistris

Tegelik elukoht (Kui erineb eelnevast)

Ema: Perekonna- ja eesnimi

Ema: Isikukood

Ema: Töökoht ja amet

Ema: Telefon

Ema: E-posti aadress

Isa: Perekonna- ja eesnimi

Isa: Isikukood

Isa: Töökoht ja amet

Isa: Telefon

Isa: E-posti aadress

Juhul, kui ei õnnestu lapsevanemaga ühendust saada volitab lapsevanem kontakteeruma Lapse lisaesindajaga ja vajadusel järgi tulema järgneva lisaesindaja.

Lisaesindaja: (Palun märkida, kes antud isik on lapsele)

Lisaesindaja: Perekonna-ja eesnimi

Lisaesindaja: Sünniaeg/isikukood

Lisaesindaja: Registreeritud elukoht

Lisaesindaja: E-post/telefon

Teenus: Palun valige

Söök: Palun valige

Lapsehoiu teenuse kuupäev või kuupäevad

Täiendav info: Kui soovite täpsustada või midagi lisada.

Nõustun: Teavitan lastehoidu, kui laps jääb haigeks.
Teavitan lastehoidu, kui loobun teenusest.

Palun võtke meiega ühendust, kui olete registreerimisavalduse ära täitnud.
Lõpliku lastehoiu koha saamise tagab lastehoiuga tutvumine ja lastehoiu lepingu sõlmimine.

Kuuhoid Tartu linna kodanikule

Kohatasu 2019.aastal 75 € kuu – laps ja lapsevanem on Tartu linna kodanik, laps on vähemalt 1 aasta 6 kuud vana.
Teine laps samast perest 50% kohatasu.
Tasu ei sisalda isiklike hügieenitarbeid ja isiklikke asju nagu kamm, salvrätid, mähkmed jne, lapse padi, tekk, pidžaama.

Lastehoiukoha soovil täida taotlus Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis www.tartu.ee/arno ja meie kodulehel registreerimise taotlus lastehoidu.

Palun võtke meiega ühendust, kui olete registreerimisavalduse ära täitnud.

LISAINFO
ARNO-süsteem ei taga lastehoiu kohta.
Lõpliku lastehoiu koha tagab lastehoiuga tutvumine ja Kaheksajalg OÜ-ga lepingu sõlmimine.
Lepingu sõlmimisel tuleb vanemal tasuda ühekordse tasuna tasu, mis on 15% Eesti Vabariigis kehtestatud miinimumpalgast. Tasu ülekandmine kinnitab lepingu kehtivust.
Tasu arvestuse aluseks on jooksva kuu fikseeritud tasu.

Ühekordse tasuna tuleb vanemal tasuda kattemadratsi ja voodilinade eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale, mis ei kuulu teenuse lõppemisel tagastamisele. 2019-2020.õppeaastal on summa 50€. Tasu sisaldab voodipesu (kattemadratsi ja lina hinda ning pesemist vastavalt vajadusele või iga päev).

Toiduraha tasutakse lapse kohaloleku päevade järgi lastehoius. Puudumisest või haigusest tuleb teavitada lastehoidu esimesel võimalusel. Toitlustamise eest ei võeta tasu, kui lapsevanem on teavitanud lastehoidu kirjalikult e-mailile kaheksajalgne@gmail.com hiljemalt eelmise päeva kella 11.00, et laps järgmisel päeval lastehoius toitlustamist ei vaja.

Lapsevanem esitab avalduse lepingu lõpetamiseks vähemalt 1(üks) kuu ette.
Lapsevanem peab koheselt teatama, kui ta on saanud koha/sõlminud lepingu mõnes teises lasteaias või -hoius.
Mitteteatamisel kohaldab Kaheksajalg OÜ lastehoid trahvi 1(üks) kuu lastehoiu tasu ulatuses.

Vabade kohtade olemasolul on võimalik lapsel alustada lastehoius käimise harjutamist – tunni,1/2 päeva või päeva kaupa.
Lastehoius käimise harjutamise tasu hinnakirja alusel. Lastehoius harjutamine lepitakse kokku igapäevaselt mob. 50 29965 või e-maili teel- kaheksajalgne@gmail.com.
Lapsevanem esitab lapse toomisel lastehoidu tervisetõendi, mille väljastab lapsevanemale lapse perearst.
Tervisetõendil palume ära märkida lapse tervislik seisund, allergiad, kroonilised haigused, lapse pikkus ja kaal.

Täiendav tasu toitlustamise eest
3,60 € –lõuna/vahepala ja oode;
2,60 € -lõuna/vahepala;
1,60 € oode.

Lastehoid töötab Vanemuise 45, Tartus E-R 8:00-17:00, oleme avatud 12 kuud aastas, sh oleme avatud suvel, ka juulikuus.
Oleme suletud riiklikele pühadele eelnevatel tööpäevadel ja riigipühadel.
Vastavalt olukorrale/vajadusele võime rakendada täiendavaid sulgemispäevi, sellest lapsevanemaid ette teavitades.

Lastehoius puudub tasuta harjutamise aeg.
Lapsevanemal on võimalik tutvuda lastehoiuga eelnevalt kokku lepitud ajal õhtuti E-N kella 15:30-16:30.
Vabade kohtade olemasolul on võimalik lapsel alustada lastehoius käimise harjutamist – tunni,1/2 päeva või päeva kaupa. Lastehoius käimise harjutamise tasu hinnakirja alusel. Lastehoius harjutamine lepitakse kokku igapäevaselt mob. 50 29965 või e-maili kaheksajalgne@gmail.com teel .
NB!
Pakume teenust vabade kohtade olemasolul.
Teile tuleb teavitus, kui meil vaba kohta pole pakkuda.
Väga vabandame ette, kui peaks juhtuma nii.
Eelnevalt palun helistada ja aeg kokku leppida.
Teenusele tulekul on vajalik täita ja saata registreemisleht
Sinu Kaheksajalg