● Varuge piisavalt aega ja kannatust kohanemisperioodiks.

● Looge lapsel positiivne hoiak lastehoiu suhtes. Seletage talle arusaadavas keeles, mida lapsed seal teevad ja miks seal on tore käia.

● Kirjeldage lapsele päeva, mis teda ees ootab. Laps peab teadma, et ta jääb lastehoidu ilma Teieta.

● Tutvuge eelnevalt lastehoiuga. Vaadake üle ruumid; arutage, mida seal tehakse. Laske lapsel uurida, avastada ning mängida.

● Hea ja pingevaba suhtlemine lapsevanema ja õpetaja vahel aitab sisendada lapsele julgust ja turvatunnet.

● Esimestel päevadel ei ole soovitav jätta last üksi rühma kauemaks kui 2-4 tundi või kokkuleppel lapse õpetajaga.

● Lõunasele unele soovitame last jätta alates teisest lastehoius käimise nädalast või kokkuleppel lapse õpetajatega.

● Usaldage õpetaja nõuandeid.

● Olge rõõmus ja positiivne lapse kohanemisel lastehoiuga – laps on Teie emotsioonide peegel.

● Vanema usk lapse võimesse kohaneda ja tunda rõõmu lastehoiust aitab ning toetab teda sellel raskel, kuid olulisel teel iseseisva elu suunas.

Sinu Kaheksajalg